Dagordning – höstmöte 27 nov 2022

Välkommen till årets höstmöte! Den 27 november klockan 14.30 ses vi på Dalarnas museum i Falun. Här hittar du dagordning, verksamhetsplan och budget för 2023 samt förslag till stadgejusteringar.

Dagordning Höstmöte 2023
Tid: söndagen den 27 november 2023 kl. 14.30
Plats: Dalarnas museum

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av justeringsperson för mötets protokoll

5. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

6. Godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

7. Fyllnadsval till styrelsen och andra förtroendeposter

8. Förslag om revidering av föreningens stadgar

9. Övriga frågor

10. Avslutning

Styrelsens verksamhetsplan 2023, förslag till budget för 2023 samt förslag till ändring i stadgarna finns tillgängliga på mötet och finns som bifogade filer på denna sida.

Kl. 15.30 Föreläsning av konstnärerna May Lindholm och Maria Koolen Hellmin om konstprojektet ”Sjätte sinnet”, samtidskonst i sex dalakyrkor. Samarrangemang med Konstfrämjandet och Region Dalarna.

Därefter: vinstval i 2022 års konstlotteri. Vinsterna kan före höstmötet ses på Dalarnas museum mellan den 12 och 27 november kl. 11.00-17.00 (stängt på måndagar).

Styrelsen för Dalarnas Konstförening