Årsmöte och presentation av årsgåvan 2023

Välkommen till Dalarnas konstförenings årsmöte samt presentation av årsgåvan 2023.

Klockan 14.00: välkommen till årsmöte för föreningens medlemmar. Vårprogrammet som man som medlem fått hem i brevlådan är själva kallelsen.

Under Höstmötet den 27 november 2022 redogjordes för förslag på stadgeändringar, snarast förtydliganden, och några smärre justeringar framfördes. Ändringarna med justeringar kan du läsa här, se bifogade filer.

Klockan 15.00: Konstnären Lars G Holm presenterar årsgåvan 2023. Samarrangemang med Dalarnas museum, ”Högt och lågt”.

Plats: Dalarnas museum, Falun.