DalaKonst23

Vernissage lördag 16 december. Utställningen pågår till och med lördagen 20 januari 2024.
Välkommen!

Inlämningen sker på Dalarnas Museum den 25 / 26 november. I år kommer även en digital inlämning att ske, mer info angående detta kommer senare.
Utlämning av verk som ej sålts sker den 21 / 22 januari.Årets kommissarie är Omid Massali.Mer info tillkommer!