DalaKonst13

Man kan tro att intresset och lusten av ta del av konstlivet i Dalarna har avtagit i dessa dagar, när konsten är gränslös och konstlivet har expanderat och internationaliserats. Men det är uppenbart att det ena inte utesluter det andra, vilket det stora intresset hos allmänheten för Höstsalongen genom åren visat.

TBA