DalaKonst09

Och annorlunda blev det!

Över 150 Konstnärer lämnade in över 560 verk!