DalaKonst15

Vad är konst? Ordet Konst kommer ur verbet Kunna