10 DALATECKNARE

Dalarnas museum, 1968

Gunnar Allvar
Ivar Andersson
Bertil Gatu
Curt Hamne
Karl-Gustaf Nilson
Einar Norelius
Yngve Svedlund
Michael Söderlund
Hans Tollsten
Helge Zandén

Utställningen anordnad av DKF och Dalarnas museum. Samtliga konstnärer presenterar 15 teckningar vardera.