Om

Om Dalarnas Konstförening och Dalarnas konstliv

”Föreningens syfte är att i Dalarna väcka och stimulera intresse för konst och stödja konstnärer, företrädesvis med anknytning till Dalarna.” Så står det i stadgarna. För att uppfylla detta vill vi förena tradition och förnyelse genom att:

  • Varje år ge en dalakonstnär uppdraget att skapa ett konstverk, en årsgåva, till våra medlemmar. 
  • Arrangera konstutställningar. Den största är DalaKonst i samverkan med Dalarnas museum, den höstsalong som alla konstnärligt verksamma med dalaanknytning bjuds in till. En utställningskommissarie gör ett urval och resultatet brukar bli en spännande utställning, som lockar många intresserade och engagerade besökare.
  • Köpa konst, i första hand av dalakonstnärer, som lottas ut bland medlemmarna i samband med höstmötet. 
  • Ordna resor och utflykter inom landet och utomlands med konst- och arkitekturteman.
  • Arrangera besök hos konstnärer, i verkstäder och på utställningar.
  • Arrangera föreläsningar, öppna för alla och ibland i samarbete med andra aktörer. 
  • Erbjuda kurser och studiecirklar.  
 • Delta aktivt i särskilt det lokala konstlivet bland annat genom att delta i seminarier och liknande och genom att svara på remisser.
 • Och genom att föreningen ställer sig öppen för idéer och förslag med koppling till syftet och för konstruktiva samarbeten.
 • Delta aktivt i särskilt det lokala konstlivet bland annat genom att delta i seminarier och liknande och genom att svara på remisser.
 • Och genom att föreningen ställer sig öppen för idéer och förslag med koppling till syftet och för konstruktiva samarbeten.  

Historia

Dalarnas Konstförening bildades 1926 och är en av Sveriges äldsta fortfarande aktiva konstföreningar. Då samlades en grupp konstnärer och konstintresserade i Falun för att bilda en förening med syfte att stödja konstlivet i Dalarna. Några av de första medlemmarna i den nystartade föreningen var Karin Larsson i Sundborn och Emma Zorn i Mora.