Program våren 2023

Stig Åsberg, Gräs, årsgåva 1946.

Aktuell information om vårens program.
Förändringar kan tillkomma i programmet.

Tisdag 14 februari kl. 17.00: Visning av Bergslagssalongerna, Stora torget,
Falun.
Antikvarien vid Falu gruva Gunilla Hedenblad berättar om utvecklingen av företaget från koppargruva till dagens Stora Enso, byggnadens historia och bolagets konstsamling. Samlingen påbörjades 1658 med en serie porträtt av svenska kungar och presidenter i Bergskollegiet. Den utökades med åren och är idag en av de största privata samlingarna i landet med representativa verk av svenska porträttmålares konst från David Klöcker Ehrenstrahl, Lorens Pasch den yngre och Anders Zorn till dagens konstnärer.

Max 20 deltagare. Anmälan till Satu Sundström, 070 – 680 85 08 senast fredag 10 februari. Samling vid entrédörren från innergården som man når från Trotzgatan. Visningen tar en timme. Fotografering eller filmning under visningen är inte tillåten.

Söndag 26 mars: Årsmöte och presentation av årsgåvan på Dalarnas museum, Falun.
Kl. 14.00 Årsmöte för föreningens medlemmar. Under Höstmötet den 27 november 2022 redogjordes för förslag på stadgeändringar, snarast förtydliganden, och några smärre justeringar framfördes. Ändringarna med justeringar kan du se på DKF:s hemsida från den 12 mars inför beslut under årsmötet.

Kl. 15.00 Konstnären Lars G Holm presenterar årsgåvan 2023. Samarrangemang med Dalarnas museum, ”Högt och lågt”.

Extra lotteri! Vi lottar ut 20 st konstverk från vårt arkiv.

Tisdag 25 april kl. 13.00 – 14.00 eller kl. 17.30 – 18.30: Besök i Falu kommuns konstförråd och föredrag om arbetet med en ny konstpolicy.
För lite drygt ett år sedan flyttade Falu kommun sin konst till ett större och mer anpassat konstförråd. Kom och se hur det blev! Vi välkomnas av kultursekreteraren vid Falu kommun Annika Petersson, som också kommer att berätta om arbetet med att ta fram en konstpolicy. Adressen är Engelbrektsgatan 27 B och mötesplatsen utanför Radiohuset. Konstförrådet ligger en trappa ner och det finns inget trappräcke. Ingen toalett finns i lokalen.

Max åtta deltagare kl. 13.00 – 14.00 och kl. 17.30 -18.30.
Anmälan till Cecilia Larsson, mejl cecilia_mattsbo@hotmail.com med namn och önskad tid senast fredag 21 april. Samarrangemang med Kultur- och fritidsförvaltningen, Falu kommun.

Lördagen den 13 maj kl. 12.00 – ca 16.00: Länsmuseet Gävleborg, Gävle.
Kristina Lindkvist visar den nya permanenta utställningen om Gefle Porslin och Bo Fajans och museets rika samling av samtidskonst. Pga banarbeten denna dag så gäller samåkning i bilar

Länsmuseet ligger på Södra Strandgatan 20.
Mellan de båda visningarna äter vi lunch och säkert finns det också tid för fika på museet.
Max 20 deltagare. Anmälan sker till Satu Sundström, som organiserar sam-åkningen, 070 – 680 85 08, senast onsdag 10 maj.

Lördagen den 8 juli kl. 13.00: Vernissage på konstutställning med verk av Yngve Svedlund på Hembygdsgården i Enviken.
DKF samarbetar med Envikens Hembygdsförening om en konstutställning i Hembygdsgården i Enviksbyn, med verk av konstnären Yngve Svedlund. Utställningen går att se från och med 8 juli till och med 28 augusti, öppet söndagar och måndagar kl. 14.00 – 16.00. I början av september arrangeras en visning av utställningen – se kommande höstprogram.

MER OM …
För Lars G Holm, bosatt i Mora, har tecknandet alltid legat till grund för bildskapandet. I mitten av åttiotalet frilansade han som illustratör och bidrog med teckningar till boken Dagar i Dalsland av Lars Åke Augustsson. Efter en period av måleri så har från mitten sjuttiotalet grafiken tagit över alltmer,
främst i form av högtryck, som linoleum och träsnitt, senare även som screentryck. År 2003 var Lars med och startade Orsa grafik som sedan dess har varit en central plats för hans bildskapande.

Kristina Lindkvist är intendent för konst och formgivning vid Länsmuseet Gävleborg. Hon är huvudansvarig för den nya permanenta utställningen om Gefle Porslin och Bo Fajans och har deltagit i uppbyggnaden av museets samling av samtidskonst. Kristina har gjort flera uppskattade visningar för DKF under åren.

Yngve Svedlund (1925 – 2017) växte upp i Enviksbyn och utbildade sig 1948 – 1952 vid Konstfack och Konstakademins skola för grafisk konst i Stockholm. Sin första separatutställning hade han i Stockholm 1961. Svedlund bodde i huvudstaden och arbetade där som målare, tecknare och grafiker, ofta med ett naivistiskt uttryckssätt. År 1964 förvärvade han ett hus med ateljé i Klockarnäs och kunde då närmare återknyta kontakten med hembygden och dess motivvärld. Yngve Svedlund har ställt ut flera gånger i Dalarna och även givit ut böcker med koppling till sitt konstnärsliv och sin hembygd.

Även icke medlemmar är välkomna till våra program. När deltagarantalet är begränsat får medlemmar plats i första hand.