Konst till salu

DKF har ett överskott på vissa årsgåvor. Dessa går att köpa till ett förmånligt pris!

Om du finner ett verk bland årsgåvorna av intresse, hör i så fall av dig till någon i styrelsen, kontaktuppgifterna finner du under kontakt.