Glöm inte att betala in era medlemsavgifter

275 kr/person
375 kr/familj
100 kr/ungdomar under 26 år

Sätts in på
Plusgiro: 921 85-8
eller
Swish: 123 359 56 18

Glöm inte att ange namn och adress

Vid frågor, ring Maj Schöldström-Erdström
tel. 076 – 098 37 40