Digitalt Galleri med årsgåvor

Årsgåva 1938

”Norsbo” Konstnär Hans Johansson

Under hösten kommer samtliga årsgåvor i Dalarnas konstförenings långa historia presenteras som en utställning i vårt galleri på hemsidan. Redan nu kan du se tre av verken.