DalaKonst 2023

Vernissage lördagen 16 december till lördagen 20 januari 2024.

Inlämningen sker på Dalarnas Museum den 25 / 26 november. I år kommer även en digital inlämning att ske, mer info angående detta kommer senare.

Utlämning av verk som ej sålts sker den 21 / 22 januari.

Årets kommissarie är Omid Massali.

Mer info tillkommer!