DalaKonst 2023

Välkomna på vernissage lördagen 16 december! Utställningen pågår till och med lördagen 20 januari 2024.

DalaKonst23 visas i Konsthallen på Dalarnas museum med vernissage lördagen 16 december och avslut lördagen 20 januari 2024.

Utställningskommissarie är Omid Massali och Petra Massali.

Information kring hur ansökningsprocessen går till

Mer info tillkommer!