Årsgåva 2022

Du kan hämta årets årsgåva som delas ut på årsmötet och kan sedan hämtas hos Maj Edström, Trotzgatan 70, tel. 076-098 37 40. För att vara säker på att få din årsgåva 2021, hämta den under året.