Årsgåva 2022

Årsgåvan hämtas i samband med årsmötet eller hos Maj Edström, Trotzgatan 70, mobil 076-098 37 40, mejl
majedstrom@gmail.com. För att vara säker på att få din årsgåva 2022, hämta den under året.

Årsgåvan 2022 till föreningens medlemmar:
Omedvetna om allt blommar träden igen, av Charlotte Adde.

Årsgåvan finns att hämta hos Maj Edström på Trotzgatan 70, Falun, mobil 076-098 37 40, mejl majedstrom@gmail.com.
Det går även bra mot postförskott om man inte kan hämta sitt exemplar.