Årsgåva 2021

Årsgåva 2021

En blick över Dalälven, Peter Flinck, årsgåva 2021

Du kan hämta årets årsgåva som delas ut på årsmötet och kan sedan hämtas hos Maj Edström, Trotzgatan 70, tel. 076-098 37 40. För att vara säker på att få din årsgåva 2021, hämta den under året.