Årsgåva 2023

Kära medlemmar, Ni som har glömt att hämta er årsgåva...

2023 års årsgåva av Lars G Holm finns att hämta hemma hos Maj Schöldström-Edström.

Dalarnas Konstförening
Trotzgatan 70
791 72 Falun
Tel: 076-098 37 40