Årsgåvor 1926 – 2021

Årsgåva 2021

En Blick över Dalälven, Torsten Flink, årsgåva 2021

Sedan 1927 har en konstnär i uppdrag från Dalarnas konstförening att ta fram en årsgåva. I den här digitala utställningen kommer vi samla alla årsgåvor som getts ut i föreningens snart 100-åriga historia.

scenarioI-2 av

2020, Nina Edling

Årsgåva 2021

En Blick över Dalälven av

2021, Peter Flinck