Visning av Yngve Svedlunds konst med John Rasimus

John Rasimus visar Yngves verk i Enviken Hembygdsgård i dialog med Torsten Allvar samt publiken.