Visning av Bergslagssalongerna

Antikvarien vid Falu gruva Gunilla Hedenblad berättar om utvecklingen av företaget från koppargruva till dagens Stora Enso, byggnadens historia och bolagets konstsamling.

Samlingen påbörjades 1658 med en serie porträtt av svenska kungar och presidenter i Bergskollegiet. Den utökades med åren och är idag en av de största privata samlingarna i landet med representativa verk av svenska porträttmålares konst från David Klöcker Ehrenstrahl, Lorens Pasch den yngre och Anders Zorn till dagens konstnärer.
Max 20 deltagare. Anmälan till Satu Sundström, 070 – 680 85 08 senast fredag 10 februari. Samling vid entrédörren från innergården som man når från Trotzgatan. Visningen tar en timme. Fotografering eller filmning under visningen är inte tillåten.