Offentlig konst i Paradisparken

Draperad konst

Konststråket – Draperad poesi Konstnär: Roland Persson

Vi besöker den omtalade Paradisparken i Borlänge, med bland annat intressanta skulpturer, tillsammans med guide från
Borlänge kommun. Samarrangemang med Borlänge konstförening.

Paradisparken är en park som innehåller lite av allt! Lek, aktivitet, träning, odling, trädgård, insektsparadis, konst och mycket mer.
Konsten i Paradisparken kom till genom projektet  ”Första gången steget vidare” år 2019- 2020″ som ingår i en satsning från Statens konstråd. Satsningen innebar också att kommunen fick hjälp att realisera ett konstprojekt. I det här fallet blev resultatet Draperad Poesi och Poesi Impuls. Vid det här tillfället kommer vi guidas genom installationer och skulpturer, tillsammans med guide från Borlänge kommun.

Samarrangemang med Borlänge konstförening.

https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/fardiga-byggprojekt/paradisparken/etapp-3