Höstmöte, Dalarnas museum

Höstmöte, föredrag och konstlotteri på Dalarnas museum, Falun Kl. 14.00.

Söndag 19 november Höstmöte, föredrag, konstlotteri, Dalarnas museum, Falun Kl. 14.00
Förfriskningar serveras.
Kl. 15.00 – ca. 15.45 Johan Efrik, audiovisuell producent och ledamot i DKF:s styrelse, visar föreningens årsgåvor på hemsidan och professor emeritus i litteraturvetenskap Bo G Jansson
föreläser under rubriken ”Konstnärsjaget – när dyker det upp?”
Därefter vinstval i det traditionella lotteriet. Vinsterna kan ses på Dalarnas museum mellan 7
och 18 november kl. 11.00-17.00 (stängt på måndagar) och på föreningens hemsida. Vinnarna
meddelas i personliga brev.

Samarrangemang med Dalarnas museum.