DalaKonst23

Traditionen lever vidare ännu ett år och vi säger varmt välkomna till årets salong på DalaKonst23 på Dalarnas Museum!

Lördag 16 december – Lördag 20 januari 2024 DalaKonst, Konsthallen i Dalarnas museum, Falun.
Konstutställningen DalaKonst är tillbaka! Utställningskommissarie är Omid Massali. Han driver tillsammans med Petra Wåhlin Massali konstgalleriet Svarta gran i Borlänge.

Höstsalong på Dalarnas museum, Falun, 16 december – 20 januari 2024.

Dalarnas Konstförening anordnar årligen DalaKonst, en utställning för konstnärer från och med anknytning till Dalarna. DalaKonst har anordnats sedan 1926 och är Dalarnas största och äldsta återkommande samlingsutställning.

Årets inlämning sker lördagen den 25 och söndagen 26 november 2023 (v47) på Dalarnas museum, Falun, 12-16:00. Digital inlämning sker söndag 19 november – söndag 26 november.

Jury och kommissarie i år är gallerist Omid Massali från Svarta Gran.

Utställningsvillkor:

Inlämnade kollektioner får omfatta högst fyra konstverk, varav endast ett får vara privatägt. Konstverken får inte ha visats på någon tidigare DalaKonst-utställning. Verk som ska hängas på vägg ska vara inramade och utrustade med hängningsanordning. För rumsliga verk tillhandahåller museet podier. För visning av video/dvd/datakonst svarar inlämnaren för all nödvändig teknisk utrustning.

Dalarnas Konstförening har rätt att publicera inlämnade verk på internet och i, till utställningen kopplade, trycksaker.

Ifylld anmälningsblankett ska medfölja kollektionen. Varje verk ska vara märkt med en kupong från anmälningsblankettens nedre del. Numrering sker vid inlämnandet. 

För skrymmande, tredimensionella verk eller digitala verk eller övriga verk som lämnas digitalt mailas underlag/beskrivning för förhandsbedömning av verket samt tillhörande anmälningsblankett till;
styrelsen@dalarnaskonstforening.se

Avgiften för digitala verk betalas i förväg till föreningens konto:

Plusgiro, 921 85-8
eller till
Swish, 123 359 56 18

Märk din insättning ”DalaKonst23

Avgiften måste vara betald för att du ska kunna få dina verk bedömda.

Avgifter;
150 kr föreningens medlemmar.
350 kr för icke medlemmar.
100 kr för personer under 26 år.
50 kr för gymnasieungdomar.

Formatet är JPG eller PDF, filen får inte överstiga 5MB styck.
Man måste kunna se hela konstverket på den digitala bilden dvs även ram eller fundament till skulptur, osv. det är viktigt att bilderna har bra kvalitet och storlek så det ger verket rättvisa och därigenom en rättvis bedömning.
Om det fysiska originalet avviker i alltför hög grad från bilden kan verket refuseras.

Märk ditt mail, ”DalaKonst23” samt ange, konstnär, titel, mått, vikt, teknik och pris.

Om dokumentationen gäller skulptur eller andra rumsliga alster måste en bild bifogas från verkets samtliga sidor.

Efter kommissariens slutliga bedömning meddelas via mail under vecka 48 om verken är antagna eller refuserade.

Digitalt antagna verk ska lämnas in på Dalarnas museum onsdagen den 6 december. Detta för att kommissarien inför hängningen ska ha samtliga antagna verk på plats så fort som möjligt.

Dalarnas Konstförening står för jurybedömning, hängning, verkslista, försäkringar, affischer, marknadsföring, mottagande och återlämnande av verk. Konstföreningen tar ut 20% av försäljningssumman för sålda verk på utställningen.

Refuserade verk hämtas, lördagen 9 till söndagen den 10 december, 12-16:00.

Övriga antagna verk och köpta, betalda verk hämtas söndagen den 21 januari, kl 12-16:00.

Anmälningsblankett finner du uppe till höger på denna sida (eller längst ner om du kikar på din mobil) eller så kan den hämtas hos Maj Schöldström Edström, Trotzgatan 70, tel. 0760 98 37 40.

DalaKonst23 är ett samarrangemang med Dalarnas Museum.

Dalarnas Konstförening